Entrades

Per què soc nudista o per què faig nudisme

Imatge
  Foto de Joan Casas Mateu ( @imatges_jc ) Tots naixem nus i la nuesa també hauria de ser acceptada com un estat natural en algunes situacions com banyar-se o prendre el sol. La vestimenta té la seva funció, però vivim en una societat exageradament pudorosa, puritana i hipòcrita respecte els genitals i la indumentària. Algunes cultures no accepten la nuesa o l'amaguen molt, sobretot la de les dones, però això no pot condicionar altres creences menys restrictives o més obertes en aquest sentit. A vegades es diu que no s’ha de fer nudisme davant dels nens i nenes . Això no té cap sentit. Els nens accepten la nuesa amb naturalitat, es despullen de forma natural amb facilitat, fins que l’educació cultural els inculca que la nuesa és dolenta. Una educació que promogui la nuesa amb naturalitat és més sana, millora l’acceptació del cos i afavoreix una educació sexual millor. Els genitals no haurien de ser tabú. L’educació en un ambient naturista permet un millor coneixement dels difere

Actualització del Pla d'Acció Nudista 2022

Imatge
Podeu trobar l'actualització del Pla d'Acció Nudista de Catalunya d'aquest 2022 en el web del CCN  i en el web de la FNNC . Per col·laborar o per aportar propostes adreceu-vos per correu a  info@fnnc.cat  o per missatge al telèfon  669289271 .

Pla d'Acció Nudista 2021 a Catalunya

Imatge
Com a president del CCN i de la FNNC he començat a redactar una proposta que he anomenat “ Pla d’Acció Nudista 2021 a Catalunya ” que serà un conjunt d’accions per intentar millorar la situació del nudisme a les platges de tradició nudista de Catalunya. Aquest document estarà obert a propostes per millorar-lo. Un cop elaborat haurà de ser ratificar en una assemblea extraordinària de socis del CCN i després en l’assemblea de la FNNC. Hem d’actuar i cal la màxima implicació dels nudistes per trobar i aplicar les propostes. I cal buscar el màxim consens, evitant posicions intransigents o radicals. No és fàcil, però si no fem res el nudisme disminuirà a moltes platges. En algunes ja ha disminuït massa i està en perill. Però no hem de ser negatius, i sobretot no hem de deixar d’anar a les platges de tradició nudista. Siguem positius i treballem amb optimisme. Enllaç del document  Pla d’Acció Nudista 2021 a Catalunya .  Aquest és un primer esborrany, podeu opinar i fer aportacions constructi

Xarxa nudista per protegir les platges nudistes catalanes

Imatge
Les platges nudistes de Catalunya, en general, no estan passant els seus millors moments i aquest estiu del 2020 encara menys. Des de fa anys en diverses platges amb una llarga tradició nudista ha augmentat molt el nombre de persones que utilitzen banyador i això arriba a incomodar als propis nudistes. Aquest estiu amb les mesures de separació que s'exigeixen en moltes platges ha fet que més banyistes fugin de els platges més urbanes i vagin cap a platges menys vigilades i de difícil accés, que coincideix més amb la majoria de les platges nudistes. Aquesta situació segurament continuarà el proper estiu i cal buscar fórmules per evitar que els nudistes quedem arraconats o marginats en algunes de les platges de tradició nudista. No hi ha una solució fàcil. És un tema de falta de respecte general d'una part de la societat, d'incivisme, que també es veu en la massificació en rius i gorgs que ha provocat la prohibició del bany o del seu accés. Hem de fer alguna cosa pel que qued

Els naturistes demanen respecte pel nudisme a les platges on hi ha la tradició

Imatge
A TV3 i canal 324 el diumenge 12 de juliol de 2020 van emetre aquest petit reportatge sobre nudisme. També van publicar aquesta notícia:  Els nudistes, qüestionats a les platges nudistes: "No volem guetos, volem respecte" Moltes platges nudistes estan en entorns naturals atractius i molt tranquils. Internet, guies o revistes especialitzades les han fet més conegudes i s'han acabat popularitzant, de manera que s'han omplert de tot tipus de banyistes, sovint de forma massiva. Els naturistes reivindiquen respecte per a ells i aquests espais. Segimon Rovira Comas, president del Club Català de Naturisme, explica que l'arribada massiva de banyistes que no els respecten els preocupa i incomoda: "Ens trobem grups de joves, que cap d'ells es despulla, que omplen gran part de la platja, i en algun cas, fins i tot, fent comentaris negatius cap al nudisme, que això és el que és preocupant." Demanen que "la gent respecti el nudisme" i fins i tot "

La senyalització informativa de les platges nudistes

Imatge
Amb aquest escrit us vull explicar la meva opinió de perquè cal senyalitzar les platges de tradició nudista o platges nudistes. Tot i que el nudisme no està prohibit i es pot fer legalment en els espais públics, des de les associacions naturistes no recomanem o no promovem el nudisme a les ciutats perquè no es el lloc més adequat i pot crear rebuig. Aquesta llibertat que volem mantenir, ens és favorable, és ideal a la muntanya, en rius o estanys. Ningú ens pot recriminar per prendre el sol o banyar-nos nus. Tot i que tenim el dret de banyar-nos en qualsevol platja la majoria preferim les platges de tradició nudista on hi hagi majoria de nudistes perquè estem més còmodes, tranquils i no volem aguantar impertinències de gent, poca per sort, que desconeix la legislació i es creu que té la raó basada en la moral tradicional i hipòcrita. Molts nudistes creiem que és millor que les platges nudistes estiguin senyalitzades a títol informatiu, per informar als no nudistes que sàpiguen que se’n

Grups NUCAT: Nudistes de Catalunya

Imatge
NUCAT: Nudistes de Catalunya  compta amb grups a diferents xarxes socials (Facebook, Mewe i Telegram) que són espais de comunicació i d'intercanvi d'experiències.  En el següent enllaç hi ha l'adreça dels diferents grups:  https://linktr.ee/nucat A Facebook hi ha el  grup NUCAT: Nudistes de Catalunya .  Aquest grup és un lloc de trobada dels nudistes catalans, per intercanviar informació sobre espais nudistes, compartir notícies, un espai de debat, per organitzar trobades en platges o per fer difusió de les activitats organitzades per les associacions naturistes . Es pot demanar l'accés a partir de  l'enllaç . És el grup més nombrós, però està sotmès a la censura puritana de facebook.