Els naturistes demanen respecte pel nudisme a les platges on hi ha la tradició


A TV3 i canal 324 el diumenge 12 de juliol de 2020 van emetre aquest petit reportatge sobre nudisme.


Moltes platges nudistes estan en entorns naturals atractius i molt tranquils. Internet, guies o revistes especialitzades les han fet més conegudes i s'han acabat popularitzant, de manera que s'han omplert de tot tipus de banyistes, sovint de forma massiva. Els naturistes reivindiquen respecte per a ells i aquests espais.Segimon Rovira Comas, president del Club Català de Naturisme, explica que l'arribada massiva de banyistes que no els respecten els preocupa i incomoda:

"Ens trobem grups de joves, que cap d'ells es despulla, que omplen gran part de la platja, i en algun cas, fins i tot, fent comentaris negatius cap al nudisme, que això és el que és preocupant."

Demanen que "la gent respecti el nudisme" i fins i tot "s'animi a provar-lo", i recorden que no està prohibit:

"En realitat el nudisme es pot fer en qualsevol espai. A l'espai públic el nudisme no està prohibit. Però els nudistes, per no molestar a ningú, anem a platges de tradició nudista."